5. sep, 2019

Bezielde lichamelijkheid

Het lichaam is meer dan levend materiaal, het lichaam is bezield. Die bezieling komt tot uiting in al onze bewegingen en gebaren, in de stem, mimiek, oogopslag en de wijze waarop we lopen, dansen en beminnen. Hier is ieder mens uniek, net zo uniek als een vingerafdruk. Ieder mens is onvervangbaar en elk menselijk lichaam is de uitdrukking van een uniek wezen. Het lichaam is de plek waar het leven betekenis krijgt. Het lichaam is letterlijk zinvol en is de meest directe  bron van ervaring.