5. sep, 2019

'Jij die mij ik maakt' Huub Oosterhuis

De mens en zijn leefwereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mens heeft met de uiterlijke wereld te maken, maar ook met een innerlijke gevoelswereld. En het geeft een gevoel van welzijn wanneer deze twee werelden met elkaar in contact staan.Er is dus sprake van een verbondenheid van de mens met zijn omgeving; die verbinding is er altijd, die hoeven we niet te maken. We zijn al verbonden. Maar het kan zijn dat dit gevoel van verbondenheid verloren is gegaan door verdrietige en traumatische gebeurtenissen. Als leven te veel pijn doet, sluiten we ons af.

Als een kind in plaats van aanvaard en bemind, geslagen of verstoten wordt, moet het zich wel sluiten omdat de gevoelsindrukken anders te overweldigend zijn. Verbondenheid gaat dan verloren en het kind voelt zich eenzaam. Als de gevoelsstroom die ons met het leven en met andere mensen verbindt, geblokkeerd raakt, worden we angstig, depressief of lusteloos. Het leven wordt dan niet meer als zinvol ervaren en er ontstaan gevoelens van leegte, zinloosheid en het idee dat we er alleen voor staan. Dit heeft invloed op de kwaliteit van ons leven en kan problemen geven binnen relaties, werk, seksualiteit en de opvoeding van kinderen.

Door een lichaamsgerichte therapie* krijg je weer zicht op je eigen bewegingen en patronen in het openen en/of afsluiten voor anderen. Zo leer je jezelf weer voelen en kunnen de emoties die je vaak zonder het te weten diep hebt weggestopt, weer naar boven komen. Dat wat gestagneerd is of vastzit, breng je weer in beweging en in contact met jezelf, zodat je ook opnieuw verbinding met anderen kunt maken.

* Haptonomie, Manueel therapie,Kinesiologie