9. aug, 2019

Beweging en verandering

Beweging  en verandering zijn altijd aanwezig in ons bestaan. Maar  tegenwoordig noemen we alle aanpassingen, en zelfs  lijden en verlies een deel van het 'groeien'. We worden aangespoord om te blijven groeien tot in de kist.  De onderliggende gedachte is  dat groei gelijkstaat aan gezondheiid. Als je stopt met groeien, dan ben je gefixeerd geraakt, zit je vast, ben je neurotisch. Deze groeifantasie lijkt een bijkomstigheid van de industriele en economische fascinatie  voor groei: hoe meer, hoe beter.

Het is dus niet verwonderlijk dat we op een gegeven moment in ons leven het gevoel krijgen dat we genoeg van psychologie hebben, dat we onszelf niet meer in staat voelen nog een psychologische verklaring te verdragen.

Het goede leven zou je kunnen vertalen als: een groeiend vertrouwen in je eigen organisme, een proces van vollediger functioneren, grotere levensrijkdom, een toegenomen gevoel van innerlijke eenheid, een beter onderscheidingsvermogen en de mogelijkheid om de juiste keuzes te maken. Ook heelheid heeft zijn schaduwkanten!