9. aug, 2019

Groei

We beschikken over opbouwende krachten die ons de kans bieden om te groeien. Die krachten zetten je ertoe aan om je gegeven mogelijkheden te verwezenlijken.Het groeiproces volgt de 'natuurlijke' ontwikkeling van aangeboren grondpatronen. De persoonlijkheid werd niet in erfzonde ontvangen, maar in gezondheid, niet in het ontbreken van het goede, maar in van tevoren gegeven gezondheid en heelheid. Ons individuele zijn kent een blauwdruk die we moeten ontdekken en ontwikkelen om van daaruit te groeien. Alle verschijnselen zoals ziekte, gekte, kwaad, zijn later ontstaan en te beschouwen als lacunes of fixaties in het groeiproces dat primair is.