28. mei, 2019

Identiteiten in beweging

We moeten een ruimere blik werpen op onszelf en onze medeburgers: elk van ons heeft verschillende identiteiten die hij moet aanvaarden, ontwikkelen en verrijken. Je hebt een nationaliteit (Nederlands), een godsdienstige of seculiere(Moslim, Christen, Joods, Hindoe, Buddhist), een culturele (Europeaan) en soms adopteer je door een verhuizing de identiteit van dat bepaalde land en de bijbehorende cultuur. 

Dat hoeft geen probleem op te leveren: je leeft met al deze identiteiten en afhankelijk van de omstandigheden en de situatie kan een van hen voorrang krijgen. Aan dze identiteiten moeten zelfs nog andere dimensies worden toegevoegd, die samenhangen met het feit dat ik een vrouw/man ben,een seksuele geaardheid heb, een bepaalde maatschappelijke positie inneem, een beroep uitoefen, enzo.

We hebben meerdere identiteiten die voortdurend in beweging zijn.