22. apr, 2019

Herstellende kracht

Zoals 't lichaam een herstellende kracht kent
zo kent  ons hart dit ook, de ziel dit ook.
voor herstel van innerlijke schade en wonden van 
zielenpijn.

Zoek iedere dag naar je bron
zonder dat ben je niet meer bezield
Ben je een dode tussen de levenden.

- John Kempen