22. dec, 2018

Gewicht geven aan de geschiedenis van je ouders

Het vijfde gebod zegt : 'Eer je vader en moedet opdat je dagen verlengd worden op de aarde die Adonai, je God je geeft.' Wat betekent het Hebreeuwse woord kabed dat met 'eren' of 'respecteren 'wordt vertaald? De letterlijke betekenis is 'gewicht geven'.De woorden van het vijfde gebod betreffen ons gedrag naar anderen (onze ouders) en is ingewikkeld om in praktijk te brengen. Dit wordt vaak gezien als een vreemde opdracht, namelijk dat men zijn ouders  moet lief  hebben.

Dat is niet wat er wordt gezegd. Er wordt niet gezegd zijn ouders lief te hebben, maar ze te respecteren. Letterlijk, hun 'gewicht' te geven. We moeten aan hun geschiedenis voldoende gewicht geven teneinde haar niet zelf te hoeven herhalen.We moeten hen voldoende 'zwaar' maken om hen op afstand te houden; zij hebben hun leven dat op het onze drukt en een beproeving kan zijn.

Dit gebod stelt ons dan ook voor een opgave, het is geen gebruiksaanwijzing om goed te leven. Het lijkt eerder een oproep : wees niet neurotisch of : lijd niet om wat je ouders zijn. Zoveel menselijk lijden is via de ouders gekomen.... Deze uitspraak  brengt een scheiding aan: hen respecteren wil zeggen op afstand kunnen zetten. De ouders hebben recht op hun geschiedenis. We moeten vermijden ons leven eraan te wijden hun leven opnieuw te leiden.

Integendeel, het gaat er juist om ' zijn dagen te verlengen' , je krijgt een cadeau van 'hun' dat laat jou de tijd om voor eigen rekening te leven. Een onwaardige oudet respecteren, dat betekent ' gewicht aan de ouder toekennen die zij niet geweest zijn of niet kunnen zijn. Dat maakt het mogelijk een ouder te hebben die men kan loslaten. Als de ouders geen gewicht hebben, verlicht dat de kinderen niet. Integendeel, je loopt het risico om zelf het gewicht dat zij missen, te dragen. Als je probeert te herstellen wat ouders gedaan of juist niet gedaan hebben, dan 'verkort dat het leven'.