19. nov, 2018

Losmakingsproces

Het losmakingsproces, de weg van kind naar volwassene , voltrekt zich in het innerlijk van de mens. Oude wonden kunnen pas helen wanneer jij als voormalig slachtoffer besluit tot verandering, jezelf wil respecteren en zodoende de verwachtingen van het kind grotendeels kan opgeven.

Zolang de uit  gekwetsheden voortgekomen pijn ontkent wordt, zal iemand de prijs daarvoor moeten betalen met 'gezondheid' : het voormalig slachtoffer, diens partner of kinderen. Als we eenmaal geleerd hebben met gevoelens te leven en ze niet te onderdrukken, dan zien we in de manifestaties van ons lichaam geen bedreiging meer, maar behulpzame verwijzingen naar onze persoonlijle geschiedenis.

Zolang je met compromissen leeft blijven de symptomen bestaan. Het lichaam is een levend wezen met een volledige herinnering aan wat ermee gebeurd is. Wanneer ons lichaam ons echter zo duidelijk herinnert aan voorheen ondergane mishandelingen, hebben we geen andere keus dan die taal serieus te nemen. 

Ook God kan niet van mij eisen dat ik iets geloof wat tegenstrijdigheden bevat en mijn leven beschadigt; een vader en moeder eren die leed veroorzaakten.