11. sep, 2018

Gelatenheid

Gelatenheid is echt een mystiek begrip, het is afkomstig van Meester Eckhart.

Het betekent het achter je laten van beperkingen en dat wat je beperkte; al je zekerheden die twijfelachtig waren. Je hebt wat 'verloren' en kreeg er 'vrijheid' voor terug. Blijf niet achterom kijken; hoogstens om voor jezelf duidelijk te maken dat je niet langer ingeperkt wordt.