11. jul, 2018

Gekwetst zelfgevoel

Een gekwetst zelfgevoel is een bron van agressie tegen zichzelf en de ander. Narcisme is een bron van agressie en geweld.

Narcisme wordt verstaan als de weigering het imaginaire zelfbeeld dat ieder mens van zichzelf opbouwt en koestert, los te laten ten bate een symbolisch ik, dat creatief weet om te gaan met eigen behoeften, verlangens, idealen, frustraties, ontgoochelingen en beperkingen.

Het is nu eenmaal zo dat de narcistische problematiek onvervreemdbaar tot ons leven behoort; het is ' de kwaal van heel het volk'. Of je het nu wil of niet: dagelijks word je geconfronteerd met lichamelijke, psychische en sociale beperkingen van je zelf: met gevoelens van onmacht, eenzaamheid,vervreemding, onzekerheid; met frustraties, desillusies, tegenslagen, ziekte, lijden, ouder worden en sterven.

Al deze onverbiddelijke, negatieve, maar wel reële levenservaringen die zo maar, ongevraagd, op je afkomen en je diepste zelf raken, worden vaak tot ervaringen van een grens, van innerlijke verwarring, van gekwetst zelfgevoel, innerlijke zwakheid en grondige onzekerheid.

Je wordt gedwongen je eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien: je wordt op jezelf teruggeworpen.