26. jun, 2018

Intimiteit

Intimiteit heeft te maken met  onthulling van diepliggende innerlijke aspecten van het zelf. Om intimiteit te kunnen bereiken, moeten we eerst zelfbesef hebben. We moeten vertrouwd zijn met ons eigen innerlijk en onze behoeften, wensen, angsten, grenzen en hoop kennen. Wanneer we ons innerlijk zelf kennen, kunnen we het zelf dat in anderen huist eren. We moeten genoeg van ons eigen zelf kunnen houden om het openlijk aan een ander aan te bieden. Zonder liefde voor onszelf is dit onmogelijk.

Hoe kunnen we intimiteit met anderen bereiken als we ons eigen zelf op afstand houden? Hoe kunnen we ons voor anderen openstellen wanneer we door schaamte en kritiek overspoeld worden? Hoe kunnen we evenwicht tussen onszelf en anderen bewarenals we geen innerlijk evenwicht bezitten? Hoe kunnen we anderen met respect behandelen als we onszelf verkeerd behandelen?