5. jun, 2018

Nederigheid

Nederigheid is een kwaliteit die zijn eigen vermogen heeft je te beïnvloeden, te helen en effect te hebben op verandering in je psyche en lichaam. Nederigheid ontwapent de wedijverende stem die tegen je fluistert: 'Er is niet genoeg. Hoe zit het met jou? Jij moet de eerste zijn. Jij hebt meer nodig. Jij verdient de beloning, de aandacht, de status en het geld veel meer dan die ander. 

Je vernederd voelen door iemand kan regelmatig je schaduw activeren en gevoelens van wraak of wrok aanwakkeren- maar het volhouden van een houding van nederigheid geeft je een schild van onthechting. Het kan je helpen beseffen dat de daden van een angstig of negatief iemand zelden op jou persoonlijk gericht zijn. Voor iemand die boos is, vormt iedereen een doelwit.

Het is nu uitdagender dan ooit om in onze cultuur nederig te zijn, aangezien we zo veel waarde hechten aan het individuele en aan het jezelf krachtig maken. In onze hedendaagse houding moeten het jezelf krachtig maken en nederigheid noodgedwongen vriendschap sluiten; nederigheid betekent dat je anderen geen respect, aandacht, bijval of macht hoeft te onthouden omdat jij meer nodig hebt dan zij.

Nederigheid geeft je de kracht om los te staan van de behoefte aan complimenten en (on)echte macht, en om de valkuil van het hunkeren naar goedkeuring te vermijden. Trots is het ergste gif en de tegenkracht van nederigheid. Hij neemt je in een oogwenk in zijn greep en maakt je een gevangene van het ego en de wereld om je heen. Trots eist dat je alles in orde moet hebben teneinde te voelen dat je macht en identiteit hebt.

Bescheidenheid is een krachtig schild voor de ziel. Zonder nederigheid ben je niet in evenwicht; de kleinste beweging kan je van streek maken en de boel in het honderd gooien.

Nederigheid laat de behoefte los om te moeten winnen, het laatste woord te moeten hebben, om je gevoelens van onveiligheid altijd door eindeloze steun te laten versterken. Door nederigheid kun je bijvoorbeeld alle positieve eigenschappen van lichaam, denken en geest in iemand anders herkennen en erkennen.