11. mei, 2018

Laat jij je kennen?

Als je meent een ander te kennen, zo zal op een goede dag blijken dat je hem slechts kent zoals hij zich aan jou kon openbaren. Want een mens kan zich slechts zoveel in de ander uitstorten, als deze plaats heeft om hem op te nemen.

- Edith Mikeleitis