3. mei, 2018

Ongemakkelijk gevoelens

We hebben niet geleerd om ongemakkelijke gevoelens te leren dragen. Gevoelens als onzekerheid, verdriet, boosheid, twijfels en angsten. Ons hoofd wil daar zo snel mogelijk vanaf. We kiezen daarom vaak uit angst om iets te verliezen. Verlies van je werk, de plek waar je woont, de maatschappelijke status die je hebt verworven, je partner, in plaats dat we ons afvragen wat we werkelijk willen en gaan kiezen vanuit een verlangen.

Wanneer je daadwerkelijk keuzes gaat maken vanuit wat je echt wilt, dan kan dat een spannend en ingewikkeld proces zijn. Een proces dat je hoofd het liefste wil vermijden omdat het vaak bedreigend en pijnlijk is. We houden ons hoofd rustig met 'bewustwordingsactiviteiten' zodat we ons goed kunnen voelen en de pijn kunnen omzeilen. Niet beseffende dat het ons op een plek houdt die eigenlijk niet goed voor ons is.

Hoe zou het zijn wanneer je jezelf leert begeleiden in deze ongemakkelijke gevoelens? Dat ook angst, verdriet en onzekerheid helemaal welkom zijn. Dat je leert om jezelf daar support te geven zonder perse afhankelijk te zijn van de wereld om je heen.. Leer aandacht geven aan de gevoelens  van twijfels, onzekerheid, pijn en verdriet. Zonder in de doe-modus te gaan. Ben je bereid stil te staan en echt te luisteren! Het zal je lichaam goed doen.