4. apr, 2018

Menswording

Menswording is transformatie, van ' human being' tot ' being human' tot je je bestemming leeft.

Welk beeld hebben we van onszelf?

Wat doe je met je natuur?

Er is een spanning tussen wat je bent en behoort te zijn.

De mens is een bijzonder wezen die probeert zijn uniciteit te begrijpen.

Menszijn is niet slechts een fase die verwijst naar een idee in de geest, maar een situatie, een verzameling voorwaarden, gevoelens of vereisten van de bijzondere bestaanswijze van de mens.

Menszijn is zowel een feit als een wens, zowel een gegevenheid als een mogelijkheid. Het kan slechts begrepen worden als het een uitdaging inhoudt. Het omvat zowel zijn feitelijk proces en structuur als de verrassing en de gebeurtenissen die hem te wachten staan. Volledig zelfbesef - wie ben ik- is niet mogelijk- minimaal zelfbesrf is al een wonder-  het stelt ons wel in staat ons  leven zelf te ontwerpen i.p.v ons leven een gril te laten zijn.