24. mrt, 2018

Beslissing

Laat je een beslissing die je toen hebt genomen voor de rest van je leven bepalen wie je bent?