15. feb, 2018

Vreemden voor elkaar

In sommige ' vriendschappen' blijf je altijd vreemden voor elkaar, omdat je niet tot elkaars kern kan doordringen. Je bent (slechts) een (tijdelijke) schuilplaats. Dit type vriendschappen is eigenlijk een gemis ter compensatie van iets (onverwerkt) in het verleden(verlatingsangst).

Je investeerde in een vorm van vriendschap als een soort verdovingsmiddel tegen innerlijke verandering, tegen werkelijke pijn, tegen de eenzaamheid; je isolement als mens. Onze behoefte aan liefde vinden in onze ervaring van isolement en de daaruit voortvloeiende behoefte om de angst voor deze (innerlijke) vereenzaming te overwinnen, is een voorwaarde voor de ervaring van echte vereniging.