15. feb, 2018

Ware vriend

Daar waar wij van nature een ondoorgrondelijk mysterie voor onszelf en onze medemensen zijn, zijn we dat ook vaak voor 'ware' vrienden. Hoe verder wij doordringen in de diepte van ons eigen wezen, des te verder wij kunnen doordringen tot het wezen van onze medemensen.

Vriendschap is dus een innerlijke noodzaak; leren doordringen in de menselijke ziel, in het geheim van de menselijke ziel, is doordringen tot de diepste kern van onze vriend(en). Liefde is actief doordringen tot je medemens, in het samenzijn ken je de ander, jezelf en eigenlijk dus iedereen. De enige mogelijkheid van volledig kennen ligt in de daad van de liefde. Deze daad gaat alle denken en alle woorden te boven.