4. feb, 2018

Zelfverloochening

Zelfverloochening houdt vaak in dat men zijn emotionele en lichamelijke grenzen minacht. Daarom is het belangrijk om je eigen gevoelens als belangrijk te beoordelen, pijnlijke zaken niet te verdringen noch bereidwillig lijden in je op te nemen. Anders raak je in de ' vergetelheid'!!!