4. feb, 2018

Weerstand

Innerlijke weerstand kan, evenals angst een belangrijk signaal zijn, waar je op moet letten. Het kan blokkerend werken op je leven en je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt bijvoorbeeld weerstand hebben tegenover iets wat je in je leven, willens en wetens niet kan veranderen. Je ruziet met je leven en bent niet bereid je innerlijke houding te wijzigen. Je vecht tegen wat er is. Een strijd tegen windmolens terwijl de wind onverschillig blijft.

Innerlijke weerstand tegen bepaald gedrag van andere mensen of bepaalde situaties verhindert je hen echt te begrijpen en ervan te leren.Bij innerlijke weerstand concentreert de aandacht zich op wat men niet wil en denkt van zich af te  kunnen houden. In werkelijkheid ben je daardoor voortdurend bezig met wat je afwijst. Dit kost energie. Oog hebben voor wat er verder nog is, is beperkt en we kunnen geen nieuwe dingen meer opnemen.

Leren veronderstelt dat je in staat bent iets op te nemen. Anders herhalen opvoedingsfouten zich, schoolprestaties verminderen, en het belet dat je jezelf leert begrijpen, je gevoeligheden, je reacties, je behoeften.Luisteren naar weerstand en twijfel leert je vroegtijdig belang te hechten aan een dieper begrip van jezelf; wat wil je eigenlijk?