23. dec, 2017

Gekwetste ziel

Je stressgevoeligheid loopt voor honderd procent parallel met de mate waarin je gekwetst bent in je ziel!