20. nov, 2017

De essentie

We hebben de dure plicht om ons lichaam en onze gevoelens, onze geschiedenis en onze verlangens geintegreerd en samenhangend in ons aanwezig te houden. Daarvoor moeten we alles wat ons gegeven is en van wat we in de loop van ons leven aan schuld, schaamte, succes, vreugde, herinneringen, hebben opgebouwd naar de oppervlakte halen. We kunnen het verleden niet uit de weg gaan, maar door daar 'ik' tegen te zeggen en het van binnenuit te beleven, nemen we er verantwoordelijkheid voor en maken er heden van.

Niet louter een lotsbestemming maar een heldere aanwezigheid die brengt je een beter, rijker leven, waar je een grotere verantwoordelijkheid voor neemt. Zeg ja tegen je eigen geschiedenis, tegen het lichaam waar je het nu een keer mee moet doen, tegen de goede en minder goede dingen die je deed, tegen het toekomstscenario dat je voor jezelf geschreven hebt en tegen de rol die je daar zelf in wilt spelen, hoe meer je bent en hoe meer je om je heen hebt liggen waarin je zelf handelend kunt optreden i.p.v er passief aan te zijn overgeleverd.