29. okt, 2017

Moed; een innerlijke kracht

Moed hebben is onze weg vinden naar onze kern, bij onze kern blijven.
Moed heeft een innerlijk en een uiterlijk aspect.
Innerlijke moed komt tot uitdrukking in de talloze manieren waarop we de dingen die ons beangstigen of bedreigen onder ogen zien in plaats van ze te vermijden.
Wanneer we patronen die ons leegzuigen doorbreken en toestaan dat het verhaal van ons leven zich ontvouwt, bouwen we aan onze reserve van innerlijke moed. Reserve van moed is nodig opdat we wanneer we in een situatie belanden die om echte heldhaftigheid vraagt, beter voorbereid zijn om te handelen.