28. okt, 2017

Er is moed nodig voor een Transformatie

Transformatie is bedoeld om keuzen en gedrag die niet echt bij je horen, aan de kaak te stellen.
Vraag om moed om weg te lopen van wat je niet bent en te zoeken naar wie je wel bent.
Bekijk je leven door de ogen van liefde en vergeving en evalueer de keuzes die je hebt gemaakt.
Kies eenvoudigweg voor verandering en zoek naar het leven dat is gebaseerd op waarheid en liefde zonder schuld en schaamte.

Er ontstaat een crisis als je niet bereid bent om te veranderen in de richting van natuurlijke groei. Wanneer verandering door oude patronen, gebaseerd op valse conclusies, wordt geremd, en je hebt niet de innerlijke kracht om deze vrijwillig los te laten, dan zal een crisis je te hulp komen.

De hevigheid van een crisis is direct evenredig aan je obstructie(weerstand/rem). Weerstand bieden aan de verandering die probeert plaats te vinden, versterkt je lijden. Wees alert op de kleinste gebeurtenissen in je leven, en zoek naar de diepere betekenissen ervan. Je zult verbaasd staan aan hoeveel dingen je in het verleden bent voorbij gegaan.

Wat wil je niet zien?
Wat wil je niet veranderen?
Als je problemen onder ogen ziet op het moment dat ze nog klein zijn en de noodzakelijke maatregelen neemt, is een crisis niet meer nodig. Weerstand tegen verandering, of de angst dat je leven uiteenvalt, kan maken dat je je verzet tegen datgene wat je uist zou moeten doen om de crisis te vermijden. Je weerstand kan ook een poging zijn om de frustratie en teleurstelling te voorkomen van iets wat je wilt hebben maar niet kunt krijgen. Of het kan een gevoel van machteloosheid en verlangen zijn dat iemand anders het voor je doet. Al deze variaties zijn gebaseerd op de misvatting dat jij degene bent die deze innerlijke transformatie moet bewerkstelligen, terwijl het besef dat je dat niet kunt je met hopeloosheid vervult.

Geef je over.
Als je je tegen veranderingen blijft verzetten, dan zeg je nee tegen de stroom van het leven.
Zeg ja!
Laat los en maak ruimte voor de magie!

Kijk diep in jezelf, waar alle antwoorden liggen om te worden gehoord.
Laat de overtuiging varen dat je een afzonderlijk wezen bent, alleen en in duisternis.
Je bent met God verbonden in wijsheid en licht.
Gun jezelf de liefde en zorg te voelen, wanneer je luistert naar de innerlijke stem van wijsheid die je beslissingen begeleid. Voel de aanwezigheid door je open te stellen voor zijn zegen van moed en kracht. Kies de weg die je meer liefde, vrede, eenheid en geloof brengt.