20. okt, 2017

Tracht niet de wereld te veranderen

Tracht niet de wereld te veranderen.
Verander eerst jezelf of liever gezegd je zelfbeeld, 
en je merkt dat de wereld automatisch overeenstemt met het niveau van je inzicht.

Je zult merken dat jij altijd degene was die het tempo en de diepte van je ervaring bepaalde door het herkennen en eren van je ware aard.