15. okt, 2017

Schuld

We maken ons in het leven schuldig aan het verkwisten van ons vermogen, krachten en onze capaciteiten. Dit uit zich in de schuld geven aan anderen of we gaan bedelen om acceptatie.
We verliezen daarmee ons zelfrespect.

Schuld geeft ons een slecht geweten maar ook dwanghandelingen. Het geeft ook diepgang in je leven anders ontstaan faalangsten  en depressies. Je bent hard in je oordeel over andere mensen, omdat je niet adequaat omgaat met je eigen schuld.

Humaan omgaan met anderen heeft tot gevolg dat we de schuld met elkaar delen. 
We sluiten niemand buiten.
Hervind je eigen waardigheid, gun jezelf een nieuwe vrijheid en een nieuwe ruimte in de omgang met schuld.

Mensen grijpen hun schuld aan om zichzelf te pijnigen; ze genieten van hun wroeging en van hun berouw. Ga rechtop staan: verneder je niet!