21. sep, 2017

Genderrol

Vrouwen zijn nu vaak onzichtbaar en worden nog steeds het zwakke geslacht genoemd.
Besef dat de genderrol cultureel is bepaald en niet door God als zodanig bedoeld.
Je bent als vrouw niet minder, kleiner of zwakker dan een ander (lees man)
Je hebt een stem!
Accepteer je vrouwelijke eigenschappen dat zal een bevrijding voor iedereen zijn.
Alle tegenstrijdige waarden vormen samen een compleet nieuwe eenheid.
Bedoeld is een relatie op wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid.