16. sep, 2017

Mythe 6: Beperkt perspectief

Mythe 6: Beperkt perspectief
In dit leven gebruiken we tegenstellingen en verschillen om de realiteit te zien.
Je kunt alleen iets zien als dat in contrast staat met iets anders. Maar door de verschillen zie je de ander vaak als vijand. Je navigeert door het leven door onderscheid te maken en je een oordeel te vormen.
Je moet in staat zijn goed en kwaad, negatief en positief, donker en licht te onderscheiden- kwaliteiten die je als tegenstellingen ziet. En dan maak je een keuze. Je denkt dat sommige keuzes beter zijn dan anderen als ze jou gelukkiger maken.

Waarheid:
Wat wij als tegenstellingen zien is in werkelijkheid niet tegenstrijdig met elkaar. Beide kanten behoren tot dezelfde eenheid. Beide kanten zijn nodig om te kunnen bestaan. Wij bekijken vanuit een beperkt perspectief! Vaak kwetsen we anderen vanuit onze eigen pijn, onze eigen angsten, eigen onwetendheid en eigen gebrek aan bewustzijn.Vaak ben je als laatste uitweg destructief- als je ervan overtuigd bent- terecht of niet, vanuit je beperkte perspectief- dat je geen andere keuze hebt. We zijn vaak slachtoffer van ons eigen beperkte perspectief.

Wij dragen allemaal bij aan ervaringen in het leven van anderen die weer bijdragen aan hun keuze om bepaalde besluiten te nemen en zich op een bepaalde manier te gedragen.

Mensen doen elkaar pijn omdat ze ver afstaan van hun echte wezen, zo ver dat ze niet in staat zijn emoties te voelen. Begrijp waarom je bepaalde dingen doet!

Inzicht:
Vanuit je beperkte perspectief doe je je best met wat je op dit moment weet om het verhaal te weven dat je verteld wilt hebben.

Later krijg je misschien spijt van het verhaal dat je weeft, maar op dit moment weet je niet beter.

Vanuit het hogere perspectief is alles zoals het moet zijn. Het kan niet verbeterd worden.
Misschien ben je wel voorbestemd om je hoofd boven het maaiveld uit te steken om anderen te helpen vanuit het grotere perspectief van het leven, met je huidige of vroegere ervaringen.

We zijn allemaal met elkaar verbonden. wat elk van ons doet, raakt alle andere mensen.

Synchroniciteiten* bevestigen het verband tussen jezelf en iemand anders, het is zo duidelijk geen toeval, het is doorzichtig en onwaarschijnlijk.
Synchroniciteiten bevestigen onze onderlinge verbondenheid en geven gevoel en vreugde aan het dagelijks leven.