1. sep, 2017

Zeven gaves

1. De gave van Groei: Wat is je innerlijk fundament? Waar viel je in op als kind?

2. De gave van Creatie: Waar droomde je van als kind? Dat wat je voor je innerlijke ogen kunt zien, je uiterlijk tot werkelijkheid kunt maken.

3. De gave van Zijn: Wat is je eigen identiteit?  Is dit genoeg om invulling aan je leven te geven of is er aanvulling nodig?

4. De gave van Liefde: Wat is de liefde van je leven? Leef je met hart en ziel?

5. De gave van Overvloed: Gebruik je je eigen stem? Durf je te vertrouwen op je eigen geluid? Durf je je te laten zien zoals je bent?

6. De gave van Wijsheid: Heb je zicht op wie je echt bent ten opzichte van jezelf en de rest van de wereld? Wat is de verbinding tussen de lessen die je onderweg hebt geleerd? Wat is de rode draad die deze lessen verbindt? Durf je te vertrouwen op de diepe wijsheid van het leven? Zie je haar magie?

7. De gave van Eenheid: Je komt tot volle bloei. Je vindt het geluk in jezelf vanuit het innerlijk licht dat alles met elkaar verbonden is. Je weet dat alles er al is en dat het tijd wordt om de juiste frequentie (afstemming) te vinden.

Elke Gave kent een licht en schaduw zijde.
Stel je bij de Gave Zijn voor dat je dan anderen kunt leren dat ze er mogen zijn; al snel geef je iedereen het voorrecht om er te mogen zijn, behalve aan jezelf.