11. aug, 2017

Het nieuwe zelfbewustzijn

Soms schieten we door in zelfafwijzing.
Zelfdestructie, zelfrechtvaardiging en zelfbeklag zijn ongewenste aspecten van onze identiteit.
Het zijn geblokkeerde versies van natuurlijke eigenschappen.
Ze hebben allemaal hetzelfde effect; je komt in opstand, je gaat onderhandelen, je verliest je autonomie en geeft je macht weg aan de ander, de criticus.

Neem je voor:
- ik laat mezelf nooit  meer in de steek
- ik wijs mezelf nooit meer bewust af