11. jul, 2017

Ons huis(ziel) op orde brengen

Niet het fysieke huis maar onze innerlijke, geestelijke wereld kan wel een opknapbeurt gebruiken. De menselijke conditie kan worden veranderd. Vaak geven we de schuld aan alles en iedereen en vergeten dat we alles zelf hebben gemaakt. Het probleem ligt in ons zelfbeeld dit is geschapen door onze gedachten.

Om vrij te zijn moeten we onze conditionering begrijpen en barrieres opheffen. Een manier van dagelijks leven vinden waarin geen conflict heerst. Ontdek je jezelf door je reacties in relatie met anderen? Elke relatie is een realiteit en is gebaseerd op beelden, gemaakt door gedachten, door ervaringen en voorvallen. Je merkt  fysieke en psychologische reacties op en kunt deze onderzoeken; is er sprake van angst, onrust of ander ongemak of is er sprake van liefde? Je relatie met een ander is het geheugen van je gedachten.

Het is vaak onze eerste reactie die ervoor zorgt dat zulke momenten ontaarden in crisismomenten in plaats van dat we ze kunnen zien als te verwachten en zelfs doodnormale gebeurtenissen in het leven die ze feitelijk zijn.

Wie moet er orde scheppen in jezelf?
Tenzij we orde op zaken stellen in ons eigen huis, zal er ook geen orde in onze relaties komen.