7. jul, 2017

Aangeleerde hulpeloosheid

Veel mensen die mishandeld zijn, zijn verlamd door een 'aangeleerde hulpeloosheid'.
Wanneer iemand regelmatig geweld ondergaat, geeft ze uiteindelijk haar zelfrespect op, omdat ze gelooft dat degene die haar mishandelt, rechten heeft. Vaak vinden mishandelingen plaats op een luide, oorlogszuchtige toon en een zelfverzekerde houding van de geweldpleger. Deze houding doet je geloven dat zijn meningen meer geldigheid hebben dan die van jou. Als hij dan ook nog zegt dat je 'tekortschiet' geloof je dat dat waar is.

Dit soort aangeleerde hulpeloosheid gaat bij mishandelde dieren en mensen vaak samen met slopende depressiviteit. Welk ander beeld van jezelf zie je in gedachten voor je? Hoe maak je jezelf weer gelukkig?