28. jun, 2017

Volwassen worden

Je weet dat er zich onbewuste stromingen en patronen in jou bevinden- je hele volwassen leven heb je bijvoorbeeld relaties gehad die leken op die je in je jeugd had, waardoor de persoon van wie je hield dezelfde positie innam als je vader vroeger, iemand die je blij wilde maken, iemand die je tevreden wilde stellen, iemand die je angst inboezemde en van wie je tegelijkertijd in de ban was - en volwassen worden betekent misschien in de eerste plaats dat je je bevrijdt van die patronen, door je ervan bewust te worden en ze te herkennen, zodat je in harmonie kunt leven met degene die je bent of wilt zijn, en niet met degene die je was of wilde zijn.

Het voordeel van het in stand houden van oude patronen is dat ze je een gevoel van veiligheid geven, hoe pijnlijk of destructief ze soms ook zijn. Het vrije is onveilig, in het vrije kan om het even wat gebeuren, en een van de paradoxen van het leven, is dat nu het opene en het vrije binnen handbereik zijn, ik er geen behoefte meer aan heb.