16. jun, 2017

Nieuwsgierigheid

Creatief leven is een levensbeschouwing: uitgaande van de menselijke scheppingskracht in plaats van ons te schikken in het lot. Creatief leven is stelselmatig het pad van nieuwsgierigheid verkiezen boven het pad vanangst. Laat ik me leiden door angst of nieuwsgierigheid. Kies ik voor veiligheid of gevaar!