16. jun, 2017

Verradersmodus

Ontdek dat je je eigen gekwetste gevoelens als rechtvaardiging voor je daden hebt gebruikt.
Niemands gekwetstheid is eerlijk.
Want ik denk dat gerechtigheid om mij moet draaien.
Leer je gevoelens te benoemen, ze via taal over te brengen i.p.v ze 'uit te spelen' op anderen.