12. jun, 2017

Aardig zijn

Het woord 'aardig' betekent in de omgang met elkaar, een aardige houding aannemen. Vaak is die aardige houding niet bezield door een behoefte bij te dragen aan het welbevinden van de ander, maar komt voort uit de angst om te verliezen, afgewezen te worden, kritiek te krijgen of er niet te mogen zijn.

Beleefdheid is georganiseerde onverschilligheid!
(In Frankrijk gaat beleefdheid boven vriendelijkheid, in Nederland is dat andersom.)
Gevolg bloedeloze en steriele relaties, met de bedoeling een deal te sluiten.
Sommige mensen kunnen zo aardig zijn voor iedereen dat ze niet meer weten wie ze zijn!
Op korte termijn is het veelal makkelijker om aardig te zijn en op de lange termijn moeten we daar duur voor betalen.

Het kost tijd en energie om tot jezelf te komen. Maar als we ons zelf iets hebben aangeleerd, kunnen we dat gelukkig ook weer afleren.