12. jun, 2017

Weg met het masker!

Agressiviteit is in veel gevallen het gevolg van frustratie, die voortkwam uit het verbergen van gevoelens en behoeften om aardig te worden gevonden. Als je een masker draagt en de ander ook, dan is er geen sprake van een relatie maar van een gemaskerd bal. Bijeenkomsten (vergaderingen, feestjes) zijn dan geen gelegenheden waar mensen elkaar ontmoeten, eerder voelen ze zich er eenzaam en geïsoleerd. Ze prikkelen je niet maar stompen je af.