9. jun, 2017

Een verkeerd begrepen identiteit

Alle moeilijkheden waar mensen mee te maken hebben zijn terug te voeren op één probleem: een verkeerd begrepen identiteit. Elk probleem wordt opgelost door te zien 'Wie' het heeft. Op het niveau van het probleem zelf is het nooit op te lossen. En dat kan ook niet anders.

Er bestaat geen grotere onzin, geen fundamentelere en schadelijker dan het idee dat je in wezen bent zoals je gezien wordt. Het idee dat je een tot deze zienswijze gereduceerd menselijk wezen bent, is een ziekte die zo diep verankerd is dat ze de grondslag vormt van alle andere ziektes. Zodra deze basisziekte - een verkeerd begrepen identiteit - is genezen, valt alles precies op zijn plek.

Wie ben ik? is de enige vraag die telt.
En gelukkig is het de enige vraag die absoluut, zonder enige aarzeling of de minste twijfel beantwoord kan worden.

- Ramana Maharshi