6. jun, 2017

Zelfhaat

Wie het met zichzelf niet uithoudt, houdt het ook niet met anderen uit.
Een mens moet zichzelf liefhebben. 
Ja zeggen tegen jezelf anders kun je de ander niet werkelijk aanvaarden.
Iemand die zijn eigen zwaktes kent, ontwikkelt vaak meer tolerantie en een groter begrip voor de zwaktes van anderen. Eigen langdurig niet opgeloste problemen en de onwil om aan jezelf te werken, je te verzoenen met jezelf en met je leven, worden vaak infecties waar je anderen mee besmet.

Haten betekent dat we bepaalde dingen niet de 'eerste plaats' in het leven geven.
Zelfhaat is slechts een overdreven uiting van de noodzakelijke deconstructie van het 'valse ego', van een overdreven uiting van de bevrijding van het echte ik. Dit echte ik, waaraan de persoon die niet liefheeft, verdrietig genoeg voorbijgaat.