5. jun, 2017

Veilige ruimte

De  nood van deze tijd  zijn de vele geschonden zielen.
Hun beschadigingen leiden tot implosief en/of explosief gedrag maar in beide gevallen zijn ze niet geheeld.

Innerlijke genezing is een noodzakelijk gegeven.
Liefde en geduld openen een veilige ruimte in onszelf waarin we volledig en vrij onszelf kunnen zijn. Pas in deze veilige ruimte van de liefde kan de mens diegene worden, die hij tot nu toe alleen maar in potentie was.