2. jun, 2017

Bevrijdende herinneringen

De herinnering bevrijdt ons van de macht van het moment, van de verwachtingen van de mensen die ons in hun beeld willen persen. De herinnering laat ons onze werkelijke waarde zien. Ze laat ons zien wie we echt zijn en wie we zijn geworden.

Ook in een onaangenaam heden kan herinnering een troost zijn. Want ze laat ons dit heden met meer berusting zien, zet het in een breed perspectief en relativeert het daardoor. Je herinnering brengt je in aanraking met het potentieel dat deel van je uitmaakt en dat vaak verborgen was.

'Herinneren' betekent dat we hetgeen we gedaan en beleefd hebben naar binnen brengen, en we ons ervan bewust worden, dat we het van binnenuit waarnemen en begrijpen. Wat gebeurd is, moet een innerlijke werkelijkheid worden die niemand van ons af kan nemen. Als ik me herinner, keer ik uit de buitenwereld terug naar mijn hart, naar de innerlijke wereld van mijn ziel.

Daar ben ik helemaal mezelf. Dat kan niemand me afnemen.