25. mei, 2017

Gedachte-uitwisseling

Binnen elke gedachte-uitwisseling luisteren we evenzeer naar onze eigen behoeften als naar die van de ander. Alle mensen proberen zichzelf te voorzien in hun primaire behoeften, overleven, veiligheid, erkend worden.. daarna volgen andere mogelijkheden zoals vrijheid, verantwoordelijkheid, zingeving, transcendentie, het sacrale.

Alle mensen lijken van nature dezelfde behoeften te hebben. Wat hen van elkaar onderscheidt, is hun cultuur: de prioriteiten en strategieën om in die behoeften te voorzien kunnen verschillen.

Wanneer we niet in staat zijn onze behoeften te begrijpen, te herkennen en te uiten, en evenmin om die van anderen te begrijpen en te zoeken naar een onderhandelbare oplossing, raken we teleurgesteld, ontmoedigd of geïrriteerd.

Onze opvoeding, school of geloof heeft ons niet geleerd naar binnen te kijken: aandacht en empathie voor onszelf, aanwezig zijn bij wat we ervaren, bewust zijn van onze gemoedstoestand, opmerkzaamheid. Ondanks alle goede bedoelingen heeft ze ons vaak vervreemd door voorrang te geven aan onze intellectuele vormen en onze dagelijkse verplichtingen, zonder tips te geven over hoe we leren leven.

Zonder zelfkennis, zonder begrip van onze emoties en de processen die innerlijke verzoening mogelijk maken, is het natuurlijk lastig het innerlijk te transformeren tot iets minder ego en iets meer zijn.