19. mei, 2017

Ieder mens moet vallen

Vallen is onontkoombaar, het is zelfs noodzakelijk.
We moeten ontdekken, en redden, door zo goed te vallen als we kunnen.
Maar vallen is één ding; goed vallen is een tweede.