19. mei, 2017

Existentie komt voor essentie

Dat wil zeggen: je bestaat eerst, je leeft een tijdje, en pas door middel van je acties bepaal je wie je nou echt zult zijn.

Een mens die zichzelf vormgeeft definieert zich pas gaandeweg, en maakt iedere keuze die zich voordoet in volledige vrijheid.