9. mei, 2017

Dragen en gedragen worden

Reprobus woonde bij een rivier waarin veel mensen bij het oversteken verdrinken.
Groot en sterk als hij was droeg hij de mensen naar de overkant.

Eens hoorde hij een kinderstem roepen: 'kom naar buiten en breng me naar de overkant.'
Hij liep naar buiten, maar zag niemand.
Hetzelfde  gebeurde nog een keer.
De derde keer trof hij een kind aan op de oever, dat vroeg of hij hem naar de andere kant wilde brengen. Hij liep met het kind op zijn schouder het water in. Op datzelfde moment begon het water te stijgen, steeds hoger, en werd het kind zwaar als lood.

Reprobus werd bang dat ze zouden verdrinken.
Toen hij met de grootste moeite aan de overkant kwam, zei hij: 'kind, wat was je zwaar!

Het kind zei: 'Je droeg ook de hele wereld op je schouders. Ik ben de Christus, de koning, die jij al die tijd hebt gezocht en gediend. Ik geef je een nieuwe naam, Christophorus, Christus-drager.

Identiteit - kind 
' Kind' staat symbool van wat nog niet is vastgelegd. Wat nog een identiteit moet krijgen, zijn bestemming vinden. Soms moeten we worden als een kind, 'ontvankelijk'.

Vaak vinden mensen hun identiteit en bestemming na een ingrijpende verandering op hun levenstocht.