8. mei, 2017

Roeping

In deze maatschappij heeft ieder mens de roeping
het juiste evenwicht met zijn medemensen te zoeken.