8. apr, 2017

Emoties 2

Emoties zijn de fysiologische en psychische gevolgen van gevoelens. Ze bestaan uit de gedachten en beoordelingen, en hun fysiologische effecten, zoals onze gelaatsuitdrukkingen, die in een bepaalde gevoelstoestand bij ons opkomen.

Wij kunnen onze gevoelens of onze fysiologie niet zo makkelijk beheersen; om die reden wijzen mystici op de noodzaak beheersing te verwerven over gedachten die verbonden zijn met gevoelens. In spirituele tradities 'deugdzaamheid' genoemd.

Koel je woede, door eerst je gedachten te temperen en je verontwaardiging te vervangen door liefde.