6. apr, 2017

Echt en onecht

Niet worden is als een gevangenis.
Er is geen echt leven,
geen groei,
geen hoop.

Dan moeten we bidden dat we verlost worden,
want niet-zijn en niet worden leiden tot de dood.

We mogen altijd worden,
altijd vertrouwen,
altijd groeien,
op weg naar ons eigen ik.

Waarom worden we gevangenen van ons onechte ik en van onze onechte persoonlijkheid?
Ik geloof dat dit komt doordat we bang zijn voor ons echte ik.
We beseffen dat God tot ons spreekt en we realiseren ons dat we 'veel meer zijn.'
Hoe groeit ons echte ik?
In de eerste plaats door te luisteren naar God.
Hij vertelt ons wie we zijn.