5. apr, 2017

Ziel 2

Alleen wie de ziel en haar kracht kent kan die ook genezen,
waarbij de genezing in het diepste van onze ziel zich alleen
voltrekt wanneer blokkeringen uit de weg zijn geruimd.