7. mrt, 2017

Schuldgevoel

Schuldgevoel  op  zichzelf is nooit erg vruchtbaar; het werkt verlammend en draagt een zekere hoogmoed in zich. Het claimt namelijk een bewustzijn dat er op het moment van de betreffende gebeurtenis had moeten zijn, terwijl bewustzijn alleen maar vanuit de ervaring kan worden opgebouwd. 

Tegenwoordig omschrijven we dit  'met de kennis van nu' of ' met voortschrijdend inzicht'.
Bewustzijn kan alleen maar groeien en kan niet op voorhand geclaimd worden, wat wel gebeurt als je lijdt aan schuldgevoel.

Elke bewuste daad die in het verleden tot stand is gekomen staat in verhouding tot het bewustzijn van de mens op dat moment. Je bewustzijn was 'gewetenloos' letterlijk; het bewustzijn loos, het weten leeg.

Heb je wel inzicht gekregen, dan kun je iets nooit meer doen als voorheen.